Kontakt

Le te diskutojme
hapësirat tuaja

jeni i interesuar për një punë sfiduese por interesante?

Klikoni butonin për të aplikuar për një vend pune!

SHËNIM: Për të aplikuar, ju lutemi plotësoni saktë dokumentin PDF, klikoni në “printim”, zgjidhni “ruaj si PDF” si objektiv. Dërgoni Dokumenti i plotësuar PDF me një fotografi nga ju dhe dokumente të tjera, si per shembull çertifikata, me email në info@mobiledekor.com!

Forma e Kontaktit

Plotësoni këtë në mënyrë që të mësojmë më shumë rreth hapësirave dhe kërkesave tuaja.

Për më shumë informacionat klikoni këtu.